people

Hier krijgt je vereniging een snelle diagnose: wat doet de ontwikkeling van krimp en vergrijzen met jouw vereniging? Heb je straks nog voldoende leden om alle teams te vullen, genoeg vrijwilligers en kader, genoeg inkomsten? Je ontdekt het hier.

Iedere vereniging in Limburg kan gratis gebruik maken van Dokter Krimp door deze vragen te beantwoorden:

5-9 10-19 20-39 40-64 65+

De toekomstverwachting is gebaseerd op onderzoeksgegevens van Etil, waarbij de verwachte demografische ontwikkelingen op wijkniveau voor iedere Limburgse gemeenten zijn berekend.

In de rekenmethode wordt geen rekening gehouden met sportstimuleringsmaatregelen of sportspecifieke aspecten.

sla animatie over

Dr. Krimp verwacht deze ledensamenstelling voor de toekomst:

2015
2020
2025
2030
5-9
10-19
20-39
40-64
65+

Waar doet het pijn? Dokter Krimp helpt u verder

Aanbod Accomodatie Inkomsten Vrijwilligers & Kader
people

Een dalend aantal leden en een andere samenstelling van de leden in leeftijd. Dat heeft impact op het aanbod van de vereniging. Kan je nog competitie spelen, zijn de teams wel gevuld?

Een mogelijke oplossing is samenwerken met een andere vereniging. De krachten bundelen om ervoor te zorgen dat alle activiteiten kunnen voortbestaan of zelfs nog meer mogelijk wordt.

Met Samenwerking & Fusies ontdek je hoe verschillen in cultuur en werkwijze kunt overbruggen en tot effectieve samenwerking komt. Met het traject Sportdorpen ga je de samenwerking aan met andere lokale partijen, waardoor je meer bereikt dan je als club alleen ooit zou kunnen.

Is de accommodatie nog betaalbaar als je ledenaantal daalt? Is deze geschikt voor senioren? Kun je in de accommodatie wijkgerichte activiteiten organiseren voor een bredere doelgroep dan alleen leden?

Een accommodatie die nu nog prima aansluit bij de behoeften, kan dat straks niet meer zijn. Het is dus zaak om die ontwikkelingen voor te blijven. Met het Sportdorpen-traject ga je de samenwerking aan met andere lokale partijen, zodat je kosten kunt delen en een betere bezetting van de accommodatie kunt realiseren.
Met het Fusies & Samenwerking-traject begeleiden we het proces om tot een effectieve samenwerking of fusie met een of meerdere verenigingen te komen.

Minder leden betekent minder contributie. De contributie verhogen is een optie, maar dat verhoogt ook de drempel tot deelname. Welk contributiemodel past bij jouw vereniging? Hoe vind je andere manieren om financieel gezond te blijven en inkomsten te vergaren? Hoe beperk je het kostenniveau zonder in te boeten aan kwaliteit? Hoe kun je nieuwe leden werven? Tijdens de cursus beleid komt het aan bod en voor specifieke vraagstukken is een adviestraject op maat mogelijk.

De druk op vrijwilligers en kader kan te groot worden door krimp en vergrijzing. Hetzelfde werk moet gedragen worden door minder schouders of de kosten worden te hoog. Hoe houd je de poule van vrijwilligers van voldoende omvang en zorg je voor een gezonde aanwas van nieuwe mensen? Waarvoor heb je een professional nodig en waar kun je beroep doen op subsidies voor kader? Huis voor de Sport kan helpen met de zeer succesvol gebleken cursus Meer Vrijwilligers in Kortere Tijd en voor specifieke vraagstukken met advies op maat.

Cursus beleid

De cursus beleid bestaat uit vier avonden waarin alle aspecten van het verenigingsbeleid de revue passeren. Aan het eind van de cursus heeft u zelf een plan ontwikkeld waarmee u direct aan de slag kunt en concrete resultaten kunt boeken. De cursus beleid is ideaal voor verenigingen die eens goed willen kijken naar kansen en bedreigingen en structuur willen aanbrengen in hun beleid.

Kosten bedragen € 340,- exclusief btw per vereniging bij een minimale deelname van 10 verenigingen. Voor meer informatie over mogelijkheden van financiering van de kosten en de opbouw van de cursus, neem contact met ons op.

Sportdorpen

Vergrijzing, krimp, bezuinigingen, maar ook veranderde behoeften van mensen, maken vooral verenigingen in kleine kernen kwetsbaar. Sportdorpen helpt die verenigingen om dit probleem gezamenlijk aan te pakken. Verschillende verenigingen en andere lokale partijen zoeken elkaar op om inwoners vanuit hun eigen behoefte meer en vaker te laten sporten. Dat zijn partijen in bijvoorbeeld sport, zorg, welzijn en cultuur.

De praktijk leert dat het meer leden oplevert, een veelzijdiger aanbod, meer vitale en gezondere inwoners en meer sociaal contact onderling. De samenwerking tussen verenigingen maakt het besturen van een vereniging makkelijker, er zijn meer vrijwilligers actief en het kader speelt efficiënter in op de vraag van inwoners. Voor meer informatie over duur van het traject en kosten, neem contact met ons op.

Fusies en Samenwerking

Een dalend aantal leden en een andere samenstelling van de leden in leeftijd beperkt de mogelijkheden van een vereniging. Toch zijn er kansen om alle activiteiten overeind te houden, door samen te werken met een andere vereniging. Samenwerking met dezelfde soort vereniging creëert schaalvoordelen, bij samenwerking met andersoortige verenigingen zit het voordeel meer in organisatiekracht. Er zijn vele vormen denkbaar, zolang afspraken maar goed zijn vastgelegd en de wensen van de leden kunnen worden geborgd.

Huis voor de Sport heeft de afgelopen jaren diverse fusies begeleid en uiteenlopende verenigingen geholpen met het opzetten van samenwerkingsverbanden. Voor meer informatie over onze aanpak, duur van het traject en kosten, neem contact met ons op.

Cursus sponsoring, subsidies en fondsenwerving

Vaak vissen we allemaal in dezelfde vijver. Hoe zorg je dat jouw vereniging eruit springt en een aantrekkelijke partij wordt om te sponsoren? Welke subsidieregelingen zijn er en hoe vergroot je de kans om de subsidie werkelijk te krijgen? In twee avonden bespreken we welke mogelijkheden er zijn om fondsen te werven en hoe je als vereniging daar gebruik van kan maken. De kosten voor deze curus bedagen € 100 exclusief btw bij een deelname van 15 verenigingen. Voor meer informatie over mogelijkheden van financiering van de kosten en de opbouw van de cursus, neem contact met ons op.

Cursus Meer Vrijwilligers in Kortere Tijd

Het tekort aan vrijwilligers is wellicht het grootste probleem voor verenigingen in Limburg. Een hoge werkdruk bij bestuurders die alleen maar groter wordt door vergrijzing en krimp. De meeste vrijwilligers vallen in de leeftijdscategorie 40-64 jaar. Juist deze categorie zal sterk in omvang afnemen, waardoor het steeds moeilijker wordt om vrijwilligers te vinden.

Met de methode Meer Vrijwilligers in Kortere Tijd ligt de oplossing voor het grijpen. In vier workshops worden verenigingen gecoacht hoe nieuwe vrijwilligers aan te trekken. Gemiddeld is ruim 80% van de leden van sportverenigingen met deze methode bereid tot vrijwilligerswerk. De methode heeft nu al honderden nieuwe vrijwilligers bij Limburgse verenigingen opgeleverd. Meer informatie over cursusduur, kosten en mogelijkheden voor deelname vindt u hier.

Verenigingsadvies op maat

Welke aanpassingen zijn nodig aan onze accommodatie? Hoe krijg ik accommodaties gefinancierd? Hoe organiseer ik samenwerking met andere partijen? Hoe werf en selecteer ik geschikt kaderpersoneel? Voor dergelijke vraagstukken kunt u bij Huis voor de Sport terecht. We kunnen u veel uit handen nemen en ook de implementatie van uw plannen voor u regelen. Sportaanbieders kunnen ook een beroep doen op de Sportimpuls voor financiering van sommige ondersteuning. Neem contact op met uw specifieke vraag en we ontwikkelen graag een voorstel op maat.

Dokter Krimp helpt u gezond te blijven

Afhankelijk van de impact van krimp en vergrijzing op uw gemeente en afhankelijk van uw ambities kan Huis voor de Sport u helpen verdere stappen te ondernemen. Van cursus tot maattraject: neemt u gerust contact met ons op.

Aanbod

Disclaimer

Deze website en de inhoud hiervan is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Toch is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist is.

De inhoud van deze website en de hierin opgenomen gegevens, afbeeldingen, teksten en combinaties daarvan zijn beschermd door auteurs- en databankrechten.

Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld berusten deze rechten bij Huis voor de Sport Limburg.

Zonder schriftelijke toestemming is het niet toegestaan deze website of enig onderdeel hiervan voor eigen doeleinden te gebruiken, openbaar te maken, te verveelvoudigen en/of te framen.

U kunt zelf direct contact opnemen met Cristan Segers, verenigingsadviseur bij Huis voor de Sport Limburg Tel 046 477 05 90 of c.segers@huisvoordesport.org

Wilt u dat wij contact met u opnemen, vul dan onderstaande in:

Ik heb vooral interesse in:
Stuur Dr. Krimp door naar de volgende mensen:

Deze mensen ontvangen eenmalig een e-mail die hen attendeert op de website dokterkrimp.nl. Verder wordt geen gebruik gemaakt van deze e-mailadressen.

dokter-tip

Goed dat je de diagnose wilt mailen, het is een mooie basis voor verder denkwerk.

Deelnemers abonneren zichzelf en anderen met het versturen van de resultaten tot wederopzegging op de nieuwsbrief van Huis voor de Sport. Ontvangers kunnen zich eenvoudig en op ieder gewenst moment afmelden voor deze nieuwsbrief via een link onderaan de betreffende e-mail. Voor deelname dient een geldig e-mailadres te zijn ingevuld.

dokter-tip